English Version

SECURE 2014

XVIII Konferencja na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego
Termin: 22-23 października 2014 r.
Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

 

SECURE jest coroczną konferencją poświęconą w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu i adresowaną do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny.

 

SECURE 2014 odbędzie się w dniach 22-23 października w Centrum Nauki Kopernik na warszawskim Powiślu. Podobnie jak w ubiegłym roku, na uczestników czekać będzie bogaty i różnorodny program, o którego merytoryczny poziom dba zespół CERT Polska, funkcjonujący w NASK. Dzień przed konferencją, 21 października, odbędą się warsztaty SECURE Hands-on.

 

Call for Speakers 2014

Cechą wyróżniającą SECURE spośród innych konferencji jest przede wszystkim chęć dostarczania rzetelnych i merytorycznych informacji „z pierwszej ręki” – od najlepszych ekspertów i praktyków - o tym, co jest naprawdę istotne i aktualne w skutecznej reakcji na pojawiające się ciągle nowe zagrożenia. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne rozwiązania, bieżące trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz istotne zagadnienia prawne. Uczestnicy konferencji mają dostęp do najnowszej wiedzy, a przez to zyskują możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz cennej wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku eksperckim.

Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej stało się w ostatnim okresie głośnym tematem szeroko omawianym w mediach. Są ku temu powody. Upowszechniły się między innymi ataki DDoS, które wykorzystują wzmocnienie ruchu poprzez odbicie go na urządzeniach osób trzecich. Częściej dochodzi także do ataków na domowe routery, w celu kradzieży danych dostępowych do serwisów internetowych - w tym kont bankowości internetowej. Stosowane są przy tym coraz bardziej wyrafinowane metody socjotechniczne. Skutkuje to wymiernymi stratami finansowymi dla wielu osób. Jak sprawić, żeby tego typu ataki stały się mniej skuteczne? Z kolei botnety, pomimo wielu działań prowadzonych w Polsce i na świecie, dalej działają. Na ile więc skuteczne są obecnie stosowane metody walki z nimi? Ubiegły rok uwypuklił również problem prywatności w kontekście inwigilacji infrastruktury sieciowej przez różne służby. Czy anonimowość jest wartością nadrzędną wobec poczucia bezpieczeństwa? Czy wobec faktów ujawnionych przez Edwarda Snowdena powinniśmy rezygnować z możliwości śledzenia przestępców? Podczas SECURE 2014 będziemy szukali odpowiedzi na te i inne trudne pytania.

 

Jeśli chciałbyś podzielić się z uczestnikami konferencji SECURE swoją wiedzą na tematy związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym lub czujesz się ekspertem w jednej z dziedzin wymienionych poniżej, niniejsze zaproszenie jest właśnie dla Ciebie.

 

SECURE 2014 odbędzie się w dniach 22-23 października, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematykę konferencji wyznaczają trzy główne nurty:

 • techniczny – ze uwzględnieniem nowatorskich i praktycznych rozwiązań

 • organizacyjny – z naciskiem na dostrzeganie nowych trendów w zagrożeniach

 • prawny – z akcentem na rzeczywiste możliwości ścigania sprawców przestępstw

 

Prezentacje
 

Poszukujemy osób do wygłoszenia prezentacji, która porusza przynajmniej jeden z poniższych tematów:

 • ewolucja i analiza złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki, botnety itp)

 • wykrywanie włamań

 • nowatorskie zastosowania systemów honeypot i systemów sandbox

 • ataki APT

 • monitorowanie bezpieczeństwa w sieci

 • bezpieczeństwo smartfonów i aplikacji mobilnych

 • techniki wizualizacji zdarzeń bezpieczeństwa

 • cloud security

 • bezpieczeństwo IPv6

 • bezpieczeństwo systemów SCADA i ataki na sieci przemysłowe

 • wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sieciach teleinformatycznych

 • obsługa incydentów bezpieczeństwa

 • standardy wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa

 • ataki DDoS i techniki obrony

 • skuteczność narzędzi w zwalczaniu nowych technik ataków

 • narzędzia open source w bezpieczeństwie

 • ochrona tożsamości w sieci

 • steganografia w sieciach teleinformatycznych

 • czynnik ludzki w bezpieczeństwie

 • prawo polskie i europejskie w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego

 • działania organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości teleinformatycznej

 • projekty naukowe z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego

Ważne informacje

 • zgłoszenie należy przesłać na adres [email protected], zamieszczając w nim tytuł oraz streszczenie proponowanej prezentacji wraz z krótką notką biograficzną autora – wskazane jest odwołanie do wcześniejszych wystąpień, jeżeli miały miejsce
 • przewidywany czas na prezentację to 45 minut, w tym czas na pytania i odpowiedzi

 • prezentacja nie może mieć charakteru reklamowego

 • materiały należy nadsyłać w formatach OpenOffice, Microsoft Office lub PDF

 • prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej

 • organizatorzy zapewniają bezpłatny pełny udział w całej konferencji (nie dotyczy warsztatów) oraz imprezie wieczornej w dn. 22 października 2014 r., bez kosztów podróży i zakwaterowania

   

 

Ważne terminy

 • nadsyłanie zgłoszeń – do 16 czerwca  2014r.

 • wybór prezentacji – do 14 lipca 2014 r.

 • nadsyłanie prezentacji – do 6 października 2014 r.


 


Organizatorzy

 

Internet, domeny, DNS, teleinformatyka, VPN, E-line, KRI, bezpieczenstwo IT, saferinternet
 

Bezpieczeństwo IT, arakis, incydenty sieciowe, secure, zagrożenia sieci, bezpieczeństwo internetu


 

Patronat HonorowyBezpieczeństwo IT, arakis, incydenty sieciowe, secure, zagrożenia sieci, bezpieczeństwo internetu

 


Patronat medialny

 

niebezpiecznik.pl
sekurak.pl


Partnerzy